Betfair
WilliamHill
VPN
Best VPN Service
Money management: Petokruzni sistem
editor objavljuje 27.02.2016. u 11:59
Savjeti
30948
- Formirati banku
- Početni ulog petokružnog sistema ce biti fiksni postotak od banke, recimo 3%
- Jedan listic sa maximalno 3 dogadjaja- Ukupan koeficijent na listicu ne smije biti manji od 3,00

Dakle - sami formiramo svoju banku i postotak koji smo spremni izdvojiti po listicu. Sistem se sastoji od 5 dobitnih krugova, nakon kojih obračunavamo stanje banke i na osnovu tog novog stanja formiramo ulog za novi sistem koji je opet jednak 3% od iznosa banke (ali je cifra u banci sada drugacija). Dobitni krug se završava kada imamo dva dobitna listica u krugu. Ulozi za listiće po krugu - formiraju se ovisno o tome da li su dobitni ili nisu.

Konkretan primjer:

- Banka od 200€- Početni, osnovni ulog za prvi petokružni sistem je 3% od 200 i iznosi 6€- Kreće se sa listićem uz gore navedene uvjete.
Ako je listic dobitan :- igramo novi listic sa istim uvjetima kao u prvom listic,- ulog za novi listic jednak je ulogu za prvi listic i iznosi 6 €. Ako je listic pao (promašen najmanje jedan par na listicu): igramo novi listic sa istim uvjetima kao u promašenom listicu a ulog za novi listic jednak je sumi uloga za prethodni listic i polovine pocetnog, osnovnog uloga.

Ako je listic dobitan:
- igramo novi listic sa istim uslovima kao u prethodnom listicu
- ulog za novi listic jednak je razlici uloga za prethodni listic i polovine pocetnog, osnovnog uloga.

Napomena: Svaki krug se završava ako imamo dva dobitna listica. To znaci da su dva dobitna listica uvjet za formiranje novog kruga. Cilj je napraviti 5 krugova. Nakon završetka petog kruga, s novim iznosom formiramo novu banku, a samim tim i novi pocetni ulog za novi petokružni sistem kladjenja.

PRIMJER 1:
- pocinjem sa krugom sistema;
- igram listic 1 sa ulogom od 6 €;
- listic 1 dobitni i prvi pogodak u krugu;

- igram listic 2 sa istim ulogom od 6 €;
- listic 2 dobitni i drugi pogodak u krugu
* KRUG ZAVRŠEN.

PRIMJER 2:
- pocinjem sa krugom sistema ;
- igram listic 1 sa ulogom od 6 €;
- listic 1 dobitni i prvi pogodak u krugu ;

- igram listic 2 sa istim ulogom od 6 €;
- listic 2 promašen;

- igram listic 3 sa ulogom od 6+3=9 €;
- listic 3 promašen;

- igram listic 4 sa ulogom od 9+3=12 €;
- listic 4 dobitni i drugi pogodak u krugu
* KRUG ZAVRŠEN.

PRIMJER 3 :
- pocinjem sa krugom sistema ;
- igram listic 1 sa ulogom od 6 €;
- listic 1 promašen;

- igram listic 2 sa sa ulogom od 6+3=9 €;
- listic 2 promašen

- igram listic 3 sa ulogom od 9+3=12 €;
- listic 3 dobitni i prvi pogodak u krugu;

- igram listic 4 sa ulogom od 12-3=9 €;
- listic 4 dobitni i drugi pogodak u krugu;
* KRUG ZAVRŠEN
Pinnacle